Textologerna

Tjänst

Första Kapitel – Analys

Textolog

Selma och Emma

Vill du veta om ditt första kapitel fångar läsarens intresse? Vi tittar på vilka karaktärer som introduceras, vilka trådar som läggs ut, vilket språkdräkt texten kläs i och ger dig ett utförligt omdöme om vilka förväntningar vi har på berättelsen och vad som fångat vårt intresse med förslag på riktning texten kan ta.

Pris: 1500 + 10 öre/ord