Textologerna

Tjänst

Språkgranskning och korrekturläsning

Textolog

Selma eller Emma

Till och med helt färdiga texter behöver ofta ett yttre öga som kontrollerar språk och stavning. Vi erbjuder korrekturläsning, där vi bland annat rättar stavfel, interpunktion och uppenbara meningsbyggnadsproblem. Vi utför även språkgranskning, som går något djupare och där vi utöver att rätta fel ser till att språket är idiomatiskt korrekt samt att tonen är enhetlig och passande för texttypen. Båda tjänster finns tillgängliga för texter på engelska och svenska.

Pris:

  • 400 kr/h exkl. moms för korrekturläsning
  • 600 kr/h exkl. moms för språkgranskning